kontakt

Kontaktné informácie

poštová adresa>

Fibamo s r.o.
Hlaváčikova 24
841 05 Bratislava
Slovakia

obchodné oddelenie>

Email: sales@fibamo.eu
Telefón: +421 903 227 032

všeobecné informácie>

Email: fibamo@fibamo.eu

Sídlo a fakturačné údaje

Fibamo s r.o.
Na Salaš 1350/1A
01401 Bytča
Slovakia

IČO: 45 372 365
DIČ: 2022966319
IČ-DPH: SK2022966319

Registrovaná Okresným súdom Žilina,
vložka číslo 59316/L

bankové spojenie>

Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921831553 / 1100
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2183 1553
SWIFTCODE: TATRSKBX