IT služby

Vaša spoločnosť má veľa dynamických častí od infraštruktúry, vašich zamestnancov až po zákazníkov, ktorí riadia príjmy. S jediným zdrojom vašich IT potrieb sa môžete zamerať na to čo je najdôležitejšie = vaše ciele>

Správa počítačových sietí a systémov

Správa vašich sietí a serverov už vám nemusí robiť starosti. Naše riešenia sú prispôsobené na mieru pre rýchlosť a stabilitu. S narastajúcim rizikom čoraz sofistikovanejších útokov je vaša bezpečnosť a bezpečnosť vašich dát pre nás prioritou. Nenechávame nič na náhodu, preto ponúkame komplexné služby v oblasti penetračného testovania a manažmentu zraniteľnosti. V prípade incidentu ponúkame služby okamžitej odpovede na incident a v riadení krízových situácií.

Monitorovacie riešenia

Umožňujeme spoločnostiam a súkromným osobám transparentne sledovať a zaznamenávať činnosť vykonávanú na sieti. Na zaznamenaných dátach je možné vykonať spätnú analýzu komunikácie vďaka ktorej je možné identifikovať potencionálne úniky citlivých informácií. V prípade zistenia úniku dát a bezpečnostných prielomov ponúkame forenzné vyšetrovanie a prevenciu.

Poradenské služby

Vaša bezpečnosť v kyberpriestore a bezpečnosť vašich dát pre nás prioritou. Preto sme pripravený spolu s naším tímom svetových expertov a profesionálov vám ponúknuť expertné poradenské služby zamerané na elektronickú bezpečnosť a prevenciu počítačovej kriminality.